Actuacions fixes

Totes les actuacions de la colla a cop d’ull